social share

O Ars Croatici (1)

O nama

TANA HAA AC Page 01Hrvatska udruga za zaštitu prava likovnih umjetnika „ARS CROATICA“ oformljena je uz podršku Hrvatske autorske agencije – Centra za intelektualno vlasništvo d.o.o. (www.haa.hr), a osnovana je radi kolektivnog ostvarivanja i zaštite prava likovnih umjetnika kao i njihovih nasljednika i drugih nositelja prava, radi promicanja zaštite autorskih prava na likovnim djelima, te radi pokretanja inicijative za izmjenu propisa koji bi na bolji način priznavali kupnju umjetničkih djela kao porezno priznati rashod. Udruga aktivno djeluje na poticanju likovnog stvaralaštva i brine o afirmaciji suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika.

Udruga „ARS CROATICA“ ima za cilj promicati svijest o važnosti autorskih prava te ujedno kontinuirano brinuti o pravima autora i zakonitih korisnika autorskih djela.

Članovi i osnivači Udruge „ARS CROATICA“ su poznati autori djela likovne umjetnosti odnosno njihovi nasljednici: Peruško Bogdanić, Boris Bućan, Slobodan Dimitrijević, Fedor Džamonja, Kažimir Hraste, Silvije Hraste, Sabina Kaštelančić, Barbara Kulmer, Ivan Lepen, Božica Dea Matasić, Ranko Murtić, Marko Murtić, Nikola Reiser, Šimun Šutej. Predsjednik Udruge je Fedor Džamonja, dopredsjednik Ranko Murtić, a glavni tajnik Silvije Hraste.


Udruga ima zaključene bilateralne ugovore sa udrugama za kolektivnog ostvarivanja i zaštite prava likovnih umjetnika iz Belgije, Mađarske, Slovačke i Velike Britanije.

Kontakt

Hrvatska udruga za zaštitu prava likovnih umjetnika „ARS CROATICA“

Ribnjak 40

10 000 Zagreb

contact us

Tel: 4921195
Fax: 01/49-21-195
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Društvene mreže

social share